Καρδίτσα
Εξωτερική Θερμοκρασία (υπό σκιά)


Off line
Οι μετρήσεις είναι πραγματικές. Ανανεώνονται κάθε 5 δευτερόλεπτα και καταγράφονται στη βάση κάθε 5 λεπτά

Ανάλυση - Προγραμματισμός - Κατασκευή: ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ